sitemap | disclaimer nederlands | english | français | deutsch
   
   
 


Onze opdrachtgevers zijn wereldwijd gevestigd. Daarom bieden wij een breed pakket overige services om in Nederland en in andere Europese landen de belangen van de klant te kunnen behartigen.

Onder de naam Basis Trade Services verzorgen wij voor onze opdrachtgevers onder andere douaneformaliteiten. Verder treden wij op als fiscaal vertegenwoordiger en verzorgen wij zelfs de facturering. Hierbij spelen wij continu in op de steeds veranderende regelgeving.

Kortom: Basis Transport en Basis Trade Services bieden wereldwijd alle faciliteiten voor aanbieders en afnemers.

Speciaal voor onze klanten van Basis Trade Services bieden wij een Customer Portal aan, die o.a. gebruikt kan worden om de voorraad te bekijken, de orderhistorie in te zien en om geplande leveringen op te vragen.

Login:

A.u.b. klikken om in te loggen.